13.02.2022 Jongeren

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie

"En Jezus zei tegen hen:

Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben." (Joh. 6, 35)

Beste ouders/verzorgers,

De Surinaamse parochie Petrus Donders nodigt u en uw kinderen uit om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

De Eerste Heilige Communie is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van een kind. Aan de hand van zes bijeenkomsten zullen we u en de kinderen voorbereiden op dit bijzondere moment.

De eerste communieviering zal plaatsvinden op zondag 22 mei 2022 (de Zesde Zondag van Pasen) om 13.00 uur in onze parochiekerk Pax Christi.

Om uw kind aan te melden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie stuurt u een email naar pastor@parochiepetrusdonders.nl en u ontvangt dan het aanmeldingsformulier. U kunt het formulier hier ook downloaden, invullen en mailen naar dit adres.

De voorbereidingsbijeenkomsten gaan in de tweede helft van maart 2022 van start. Wij hopen op een grote opkomst.

Namens de voorbereidingsgroep,

p. Michael-Dominique Magielse o.p.