15.01.2023 De parochie

Actie Kerkbalans 2023

Van 14 tot 28 januari 2023

Zaterdag 14 januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk!


“Geef vandaag voor de kerk van morgen!”


Onze kerk en onze Surinaamse geloofsgemeenschap is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden. U/jij toch ook? Helaas hebben we te maken met hoge energiekosten en we zien de inkomsten de afgelopen jaren teruglopen. Daarom een oproep aan ons allen: geef vandaag nog voor de kerk van morgen!

Meer info: klik hier

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.