Actie Kerkbalans

Geef om de parochie, geef aan de Actie Kerkbalans!

In de Kerk is geld geen hoofdzaak, maar wel noodzaak. Geldwerving is buitengewoon belangrijk om een actieve geloofsgemeenschap te kunnen zijn en in de toekomst te kunnen blijven.

Samen kerk zijn

Het is mooi om te zien hoe we bij alle coronamaatregelen samen kerk zijn. We ontmoeten elkaar tijdens vieringen en activiteiten en we mogen samen zingen en koffie drinken. We zijn samen onderweg in geloof. Als parochie merken we dat de kerk een plek van betekenis blijft voor velen. Een plek met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, een luisterend oor en levensreddende hulp aan armlastigen.

Graag houden we dit ook volgend jaar in stand. Want we zijn gewend geld te reserveren voor de sportvereniging of het krantenabonnement, maar ook de parochie heeft financiële bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie namelijk géén subsidie van de overheid en zijn wij volledig afhankelijk van giften.

Denkt u daarom aan de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond en al het goeds in stand. De actieperiode Kerkbalans loopt van zaterdag 14 januari tot en met 28 januari 2023.

Wilt u nu al een donatie doen, dan kan dat natuurlijk. Ook deze bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL73 INGB 0000 8041 94 op naam van RK Parochie-Surinamers.

Wij wensen u een mooie Advent!

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

Rekeningnummer RK Surinaamse parochie Petrus Donders

NL73 INGB 0000 8041 94 t.n.v. RK Parochie-Surinamers o.v.v. Actie Kerkbalans.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wist u dat uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans (deels) aftrekbaar is van de belasting. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl/geefslim. Of klik hieronder voor meer informatie over de ANBI-status van de parochie.

ANBI

De Surinaamse R.K parochie Petrus Donders is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze parochie in aanmerking komen voor belastingaftrek. Klik hieronder voor meer informatie over de ANBI-status.