ANBI Status

De Surinaamse R.K parochie Petrus Donders is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Surinaamse R.K parochie Petrus Donders is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht.

De publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen.

Vooralsnog heeft de wetswijziging op dit punt geen consequentiest voor parochies,pci-en en andere r.-k. instellingen met een ANBI-status. Dus ook niet voor ons.

Bij de aangifte Inkomstenbelasting over 2020 is dit jaar nieuw dat in een uitklapscherm de concrete naam van de parochie moet worden opgezocht. Er wordt ons soms gemeld dat een parochie niet in het uitklapscherm voorkomt. Dat kan verschillende redenen hebben.

De parochie kan dan het beste via de ANBI-zoekfunctie op de website van de Belastingdienst worden opgezocht door bij de naam van de instelling in te vullen ‘parochie’ (zonder toevoeging) en bij vestigingsplaats de plaats van vestiging van de parochie of kerk. Dan laat het programma de mogelijke parochies zien waar de gift aan is gedaan.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

Rekeningnummer RK Surinaamse parochie Petrus Donders

NL73 INGB 0000 8041 94 t.n.v. RK Parochie-Surinamers.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!