12.01.2021 In gesprek met...

In gesprek met....

Marie Hooplot

Even voorstellen.

Mevrouw Marie, is geboren op 15 maart 1921 in het district

Coronie, komt uit een streng katholiek gezin. Zij was getrouwd

met de heer F. Hooplot, overleden op 7 juli 2009. Opgevoed

met een open Bijbel is haar met de paplepel ingegeven hoe

Gods Woorden ingekleurd moeten worden. Dit gaf haar ook

haar 10 kinderen mee. In het gezin werd elke avond de volle

rozenkrans gebeden. Ze kon je ervoor wakker maken als je

een keer vroeg naar bed ging. Zowel in Suriname (Coronie en

Paramaribo) als in Nederland (Rotterdam) heeft zij als

vrijwilligster gewerkt in de kerk. Mevrouw Marie staat bekend

om haar aanstekelijke humor en vrolijkheid. Hiermee kan ze

in gesprek, anderen brengen tot zelfreflectie. Hoewel ze over

alles een uitgesproken eigen mening heeft en daarbij soms

zelfs heel persoonlijk kan zijn, kan ze toch ook goed luisteren

naar wat de ander te zeggen heeft.


Hebt u ooit getwijfeld aan Gods Woord?

Neen, hoewel er in mijn leven moeilijke momenten geweest

zijn. Als voorbeeld denk ik terug aan de dood van mijn zoon

Paul in 1964 op zeer jonge leeftijd. Ik heb mij afgevraagd

waarom dit mij moest overkomen, maar mijn geloof en

vertrouwen in de Heer heeft nooit gewankeld omdat van God al

veel had ontvangen. Zo heeft Hij mij een zus geschonken waar

ik veel steun aan heb gehad. Mijn zus heeft mij toen erg veel

geholpen om mijn vertrouwen in Gods Woord niet te verliezen.

Zij heeft mij toen duidelijk gemaakt dat dit een beproeving was

van mijn geloof in God. De tweede keer dat ik beproefd werd

was in 1986 toen een zoon, net 36 jaar oud, vermoord werd.

Dit heeft mij toen erg aangegrepen, maar mijn geloof bleef

sterk omdat ik toen al veel goeds van God had ervaren. Ik

hoopte dat mijn geloof het zou overwinnen, net zoals na het

overlijden van mijn eerste zoon. Ik herinner mij een gesprek

met pater Vijverberg, die mij kwam ondersteunen. Ik zei tegen

hem ‘De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen”. Hij

keek toen erg verbaasd. Ik wil niet zeggen dat ik een heilige

ben. Maar door mijn opvoeding, de mensen om mij heen, mijn

diepe vertrouwen op en geloof in Gods Woorden had ik geen

andere keus. En daar ben ik de Heer heel dankbaar voor. Als je

dat beseft, verdwijnen alle twijfels en ben je sterk om zelfs

heel moeilijke momenten te doorstaan.


Wat heeft u aan u kinderen bijgebracht?

Ik heb mijn kinderen grootgebracht met het besef dat er een

God is, op wie je moet vertrouwen, zowel in moeilijke als in

slechte tijden. Weet dat de liefde die je naar elkaar uitstraalt,

dat je die liefde terugkrijgt van God. Wees standvastig en

eerlijk en zorg ervoor dat je de ander geen pijn doet. Dat zijn

de algemene Christelijke waarden en normen. Bovenal heb ik

ze leren bidden: bidden is het hart verheffen tot God. In

hun jeugd baden we gezamenlijk dagelijks voor het naar

bed gaan het Rozenhoedje en bij het opstaan het

ochtendgebed, om God te vragen de dag voor ons allen

te zegenen. Ik denk dat dit alles ons geholpen heeft om

een hecht gezin te blijven. Daar ben ik God dankbaar

voor.


Wat heeft het geloof u in het bijzonder gebracht?

Ik heb geleerd niet haatdragend te zijn. Je doet jezelf wat aan

en belemmert jouw eigen verdere ontwikkeling omdat je te

veel energie gaat stoppen in het onderhouden en in

standhouden van die haat. Die energie kan je beter voor iets

anders gebruiken. Ik zeg niet dat ik een Heilige ben, maar te

lang stilstaan bij wat de ander jou heeft aangedaan is niet

verstandig. Van mijn ouders heb ik meegekregen om

meelevend te zijn met anderen: laat de andere merken dat je

met hem of haar meevoelt. Dit heb ik ook mijn kinderen

meegegeven in de opvoeding.


Wat zou u in uw leven anders gedaan hebben als het

kon?

Ik zou het niet anders gedaan hebben. Ik heb heel veel

ontvangen en daar ben ik dankbaar voor. Ik heb kinderen die

goed zijn terecht gekomen. We zijn tot op heden gevrijwaard

van ernstige zaken en we vormen na zoveel jaren nog een

hecht gezin. Heb leuke kleinkinderen die regelmatig,

ongevraagd en spontaan bij mij op bezoek komen. Wat zou ik

nog meer willen. Ik mis mijn man wel, maar ervaar dat niet als

een ramp omdat hij zolang bij mij is gebleven en aan rust toe

was, en ik hem dat ook graag gunde.


Hoe heeft u als 93 jarige het ouder worden ervaren?

Het lopen gaat Het lopen gaat natuurlijk iets minder maar dat

zie ik als een deel van het ouder worden. Ik ben God dankbaar

dat Hij mij onder zijn vleugels beschermt. Ik luister veel naar

Radio Maria, waar ik veel kracht uit put. Ik krijg ook veel

informatie over het geloof en over zaken waar ik geen weet

van had. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog steeds elke dag

weer iets nieuws bijleer.


Vindt u dat wij erin zijn geslaagd een eigen parochie te

zijn?

Ik vind dat jullie wat meer de nadruk moeten leggen op de

christelijke waarden die wij in Suriname kennen. Meer doen

voor de kinderen en ouderen die slecht ter been zijn en niet

aanwezig kunnen zijn.


Wat wilt u ons tot slot meegeven?

De laatste tijd is er veel veranderd in het geloof. Als katholiek

word je veel meer beproefd dan vroeger en dat brengt

verwarring. Maar wees standvastig in het geloof, bidt dagelijks

een schietgebed tot de Heer en vraagt Hem je dag te zegenen.