05.04.2022 De parochie

Vieringen in de parochie Petrus Donders rond Pasen

De Goede Week en Pasen

De Goede Week en Pasen zijn het hoogtepunt van het Kerkelijk jaar. We gedenken het lijden en sterven van Christus en we vieren zijn verrijzenis. Het Licht van Pasen overwint alle duisternis.

Bent u van plan om in deze tijd naar een viering in onze parochie te komen? Wees welkom!

We beginnen de Goede Week met Palmzondag op zondag 10 april. De viering is om 13.00 uur.

In samenwerking met de geloofsgemeenschap van de Pax Christi is er op Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur een viering waarin het lijden en sterven van de Heer centraal staat, met onder meer kruiswegmeditaties en de mogelijkheid tot verering van het kruis. Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag zijn er geen vieringen in onze parochie. Maar wel bij voorbeeld in de Rotterdamse kathedraal of de St. Dominicuskerk (Het Steiger).

Op zondag 17 april vieren we 13:00 uur het Hoogfeest van Pasen.

Dit zijn de vieringen op een rij:

  • Zaterdag 9 april: Kinderactiviteit, aanvang 15:00 uur.
  • zondag 10 april: Palmzondagsviering, aanvang 13.00 uur
  • Vrijdag 16 april: Viering van Woord en Gebed met Kruisweg en kruisverering in samenwerking met de geloofsgemeenschap Pax Christi. Aanvang 17:00 uur.
  • Zondag 17 april: viering van het Hoogfeest van Pasen.

NB: op donderdag 26 mei en zondag 05 juni zijn er buiten het reguliere schema van vieringen om een extra eucharistievieringen voor de Hemelvaart van de Heer en het Hoogfeest Pinksteren.

We zien u graag in onze kerk!