19.03.2023 De parochie

Vieringen in de parochie Petrus Donders rond Pasen

De Goede Week en Pasen 2023

De Goede Week en Pasen zijn het hoogtepunt van het Kerkelijk jaar. We gedenken het lijden en sterven van Christus en we vieren zijn verrijzenis. Het Licht van Pasen overwint alle duisternis.

Bent u van plan om in deze tijd naar een viering in onze parochie te komen? Wees welkom!

We beginnen de Goede Week met Palmzondag op zondag 2 april. De viering is om 13.00 uur.

Op Goede Vrijdag 7 april is er om 17.00 uur een viering waarin het lijden en sterven van de Heer centraal staat, met onder meer kruiswegmeditaties en de mogelijkheid tot verering van het kruis. Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag zijn er geen vieringen in onze parochie. Maar wel bij voorbeeld in de Rotterdamse kathedraal of de St. Dominicuskerk (Het Steiger).

Op zondag 9 april vieren we 13:00 uur het Hoogfeest van Pasen.

Dit zijn de vieringen op een rij:

  • zondag 2 april: Palmzondagsviering, aanvang 13.00 uur
  • Vrijdag 7 april: Viering van Woord en Gebed met Kruisweg en Kruisverering. Aanvang 17:00 uur.
  • Zondag 9 april: viering van het Hoogfeest van Pasen.

We zien u graag in onze kerk!