28.01.2022 De parochie

Jaar van de sacramenten

In oktober begon in het bisdom Rotterdam een nieuw themajaar: het Jaar van de Sacramenten. Het themajaar is bedoeld om ons meer te verdiepen in de zeven sacramenten van de kerk. Het sterkt ons geloof, en helpt ons om de inhoud van het geloof door te geven.

In het kader van het Jaar van de Sacramenten organiseert het bisdom Rotterdam drie thema-avonden in maart, mei en juni. Elke avond zal een inleider een presentatie houden. De onderwerpen zijn: de bijbelse oorsprong van de sacramenten, de Heilige Geest en de sacramenten en de eucharistie in de kunst. De inleidingen worden gehouden op dinsdag 29 maart, dinsdag 17 mei en woensdag 15 juni, elke keer om 20.00 uur en ze zijn online te volgen.

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan bij mw. A. Donkers van het bisdom Rotterdam viaa.donkers@bisdomrotterdam.nl. U ontvangt kort voorafgaand aan de bijeenkomst een link om deel te nemen.